Bizottsági munkatervek futószalagon.

Less Áron főtitkár kezdte ülést a Közgyűlésen hozott döntések ismertetésével. A Közgyűlésen a tagszervezetek bő harmada vett részt. A beszámolókat és a 2018-as költségvetést egyhangúan fogadták el. Nem szavazták meg a tagdíjemelésről szóló tagszervezeti javaslatot, így 2019-ben változatlan marad a képviseleti díj. A leghosszabb vita egy másik tagszervezeti javaslat kapcsán alakult ki a Hosszútávú OB átalakításáról, amit elfogadott a Közgyűlés. Ez a Versenybizottságra ró feladatot, akik a júniusi elnökségi ülésre hoznak előterjesztést a szabályzatok szövegszerű módosítására.

Kovács Balázs indított az Utánpótlás-feljesztési Bizottság munkatervével. A szokásos feladatok (sportágfejlesztési támogatások pályáztatása és elszámoltatása; Diákolimpia lebonyolításának figyelemmel kísérése) mellett 2018-ban a Sportágfejlesztési Terv végrehajtásából kiemelten kezelt feladataik: testnevelő továbbképzés akkreditációs rendszer felmérése, beépülési lehetőség vizsgálata; mindennapos testnevelésbe történő beépüléshez tanári útmutató készítése; multimédiás oktató anyagok a honlapra; kapcsolatfelvétel az erdei iskolákkal, nyári diáktáborokkal, tájfutás beépülésének fejlesztése; állandó edző/bemutató pályák létesítése internetről letölthető térképekkel és helyszíni tájékoztató táblákkal.

A bizottság munkatervéhez kapcsolódóan elfogadta az elnökség a 2018. évi edzőtámogatási program és a nyári utánpótlás edzőtáborok pályázati kiírását. Változás, hogy az edzőtámogatás keretösszege 1 millió Ft-tal megemelkedik, a létszám alapú keret 7-ről 7.5 millióra, az eredményességi 1.5-ről 2 millióra nő és az eredményességi kategóriában az egy edző által megkapható maximális támogatás összege 300e Ft-ra változik. Az idei évben a nyári edzőtáborok között lehet pályázni a Junior Világbajnokság kísérőversenyén való indulásra is, ahol az MTFSZ támogatása mellett a rendezők nevezési díj kedvezményt is biztosítanak.

Az Edzőbizottság idei évre tervezett feladatai: az edzők nyilvántartása, továbbképzések szervezése és anyagainak nyilvántartása, részvétel az edzőképzésben, szakmai anyagok készítése, javaslattétel díjakra, edzőtámogatási pályázatok véleményezése.

Gerzsényi Zsolt következett a Marketing és Kommunikációs Bizottság munkatervével. A közeljövőben készül el a Kommunikációs Útmutató, ami a Szövetség külső kommunikációjának fejlesztésére irányul. Továbbra is dolgoznak a médiajelenlét fokozásán,egy sajtólista kialakításán, a kommunikáció egységesítésén; valamint a Tájfutó Gála és a Tájfutás Világnapja szervezésén.

Petrócki Ádám folytatta a Technikai és Informatikai Bizottság terveivel. Új tag a bizottságban Bordács László. A szokásos feladatok (MTFSZ technikai és informatikai rendszereinek menedzselése) mellett a 2018-ra tervezett egyedi fejlesztések: a kezdőknek szánt tajfutas.hu portál fejlesztése, válogatott webes megjelenésének újragondolása, az esetleges új ranglista-számítás kidolgozásának informatikai támogatása.

A Versenybizottság munkaterve nagyrészt a korábbi évekbeli feladatokat tartalmazza (pontversenyek számítása, ellenőrző bíró küldés, versenybíró nyilvántartás és képzés), az idei év egyedi feladata a közgyűlési határozat (Hosszútávú OB és Csapat OB összevonása) szabályzatba öntése.

A Szenior Bizottság hagyományos feladatai: szenior pontversenyek kiírása, számítása, díjazása; a portálon belül a szenior oldalak fejlesztése, Szlovák-Magyar Szenior Találkozó megszervezése, szeniorok érdekképviselete. Az utóbbi keretében bekapcsolódnak a Versenybizottság munkájába az új, vegyes (hosszútávú és csapat) bajnokság szeniorokat érintő szabályozását kialakítani.

Kovács Gábor ismertette a Térképbizottság terveit. Az idén is szerveznek térképfórumot és odaítélik az Év Térképe díjat (ennek szempontjait finomítani szeretnék). A kiemelt bajnokságok térképeinek ellenőrzését már elkezdték koordinálni. Nyárra tervezik az új ISOM jelkulcs magyar nyelvű kiadását, a Térképkiadási Szabályzat aktualizálását, és a digitális nyomtatási útmutató megjelentetését. A tavasz folyamán véleményezik a most készülő ISSOM jelkulcsot és CMYK szabványt az IOF Térképbizottság számára.

Kálmán Péter került sorra a Gazdasági Bizottság vezetőjeként. A Támogatói Program menedzselése továbbra is az egyik fő feladatuk. Az idei évben már szeretnének nyitni a külső támogatók felé a Marketing Bizottsággal közösen, ezért készülni fog egy marketing anyag és egy potenciális támogatókat tartalmazó VIP lista. A külső források növelése terén több pályázaton szeretnének indulni, ahol ez az MTFSZ számára nem lehetséges, ott a Tájfutásért Alapítvánnyal közösen.

Szünet után a jövőbeni Hungária kupák szervezési munkáiról kapott tájékoztatást az elnökség. Az idei verseny szakmai előkészítése időarányosan jól áll. Véglegesek a helyszínek, készülnek a térképek, megjelent a kiírás, amit igyekeznek propagálni. Az elnökség hiányolta a látványosabb marketing tevékenységet, kéri a rendezőket, hogy a nagyobb létszám (ami össz-tájfutó társadalmi érdek a legnagyobb hazai rendezésű versenyről lévén szó) elérése érdekében fordítsanak erre nagyobb figyelmet.

A 2019-es Hungária kupa rendezői arról számoltak be, hogy felvették a kapcsolatot pályázatban szereplő balatonboglári helyszín érintett önkormányzataival és a terepgazdákkal. Sajnos a vadásztársaság részéről olyan ellenállást tapasztaltak, hogy nem merik biztonsággal elkezdeni a szervezési munkákat a pályázatuk szerinti terepekkel. Ezért azt kérik az elnökségtől, hogy hadd rendezzék a versenyt a dél-alföldi régióban Mórahalom versenyközponttal. Az elnökség megbízta Less Áron főtitkárt, hogy a részleteket egyeztesse le a rendezőség vezetőjével, Paskuj Mátyással és a júniusi ülésre hozzanak egy megfelelő javaslatot az elnökség elé.

Ezután internetes kapcsolaton keresztül Szokol Lajos számolt be a nyári Junior Világbajnokság előkészületeiről. A hétvégén lezajlott az utolsó ellenőrzői bírói látogatás, lejárták a pályákat, arénákat. A harmadik bulletin elnyerte a végleges formáját, a közeljövőben fog megjelenni. Versenyközpont és a B, C kategóriájú szállások egy felújított kollégiumban, az A kategóriájú szállás egy négycsillagos hotelben lesz Kecskeméten. A terepengedélyek megvannak, a térképek az új ISOM jelkulcs szerint készültek, már csak a végső felülvizsgálat és egységesítés van hátra. A szállításra leszerződtek, már megtörténtek a próbautazások. 2017-ben két hivatalos és 12 egyéni edzőtábort tartottak, a harmadik edzőtáborban és a hozzá kapcsolódó Szeged kupán 150 résztvevő volt 14 országból. 9 egyéni edzőtábor rendelés van már lekötve a tavaszi időszakra. Ötnapos kísérőverseny lesz a PVSK szervezésében, a nézők szempontjainak maximális igénybevételével, így bíznak benne, hogy népes lesz a hazai szurkolótábor. A VB stáb nagy részét a SZVSE és a Kalocsai SE adja, emellett önkéntesek is jelentkeztek, összesen 140 fős a rendező gárda. Az érintett önkormányzatok (Kecskemét, Pirtó, Bócsa, Tázlár) mellett a térség nagyobb cégeivel előrehaladott tárgyalásokat folytattak a szponzorálásról.

Mets Miklós tájékoztatott a 2018. évi Tájkerékpár EB, Junior EB és Szenior VB előkészületeiről. Nagykovácsiban, az általános iskolában lesz a versenyközpont. A szállásokat a versenyzők maguk intézik. A terepeket és a célhelyeket kijelölték, a térképek 50%-os készültségben vannak. Budapest alpolgármestere vállalta a fővédnökséget és a főváros 1 millió Ft-tal támogatja a rendezvényt. 35 fős eddig a stáb, a csapatvezetők igényeinek megfelelően fog bővülni. A költségvetés összeállt, várhatóan nem lesz negatív az egyenleg.

A Sítájfutó szakág már a beszámolóját küldte meg. Szivák Ildikó szakágvezető leírta, hogy a most véget ért szezonban két hazai bajnoki hétvégét is sikerült megrendezniük, mindegyiken voltak külföldi résztvevők is, 57 fő rajtolt a legnépesebben. A Bulgáriában megrendezett Felnőtt EB-n Szász Botond vett részt, az egyéni számokban indult. Költségvetésüket a bajnokságok rendezése kapcsán felmerült költségekre és az EB nevezési díjára használták fel.

A tájkerékpárosok munkatervét Mets Miklós ismertette: a szakág energiáinak jelentős részét a nyári budapesti világverseny rendezése köti le, emellett a korábbi évek bevált programjai (Magyar kupa sorozat, közös edzéslehetőségek, adventura versenyek, bevezető edzőtábor) továbbra is futnak.

Gerzsényi Zsolt számolt be a Tájfutás Világnapja előkészületeiről. Idén is lesz együttműködés a Decathlon áruházakkal, 11 helyen lehet bemutatót tartani, már kiment egy köremail a tagszervezeteknek a lehetőségről. A legfontosabb változás, hogy idén már nem egy nap, hanem egy egyhetes időszak (május 23-29.) áll rendelkezésre a bemutatók megtartására. Az eseményeket a tavalyival megegyező feltételekkel, térítésmentes nyomtatással támogatja az MTFSZ. Központi rendezvény a Városligetben biztos nem lesz. A részletekről hamarosan lesz központi kommunikáció.

Az egyebek között Less Áron elmondta, hogy az EMMI Család- és Ifjúságügyekért Felelős Államtitkársága értesítette a Szövetséget, hogy 10 millió Ft-tal szeretnék támogatni az MTFSZ „Családok Évéhez kapcsolódó tájfutó projektek” programját, aminek keretében a Szövetség vállalta három projekt lebonyolítását: a Tájfutás Világnapja megrendezését, állandó pontos pályák létesítését és legnagyobb versenyeink családbaráttá tételét. A főtitkár tájékoztatott, hogy a Diákhitel Zrt. 2018-ban az MTFSZ-t 500.000 Ft-tal, a Junior VB rendezését szintén 500.000 Ft-tal támogatja.